Nakakabobong mga Pakiwari

Gusto ko lang matulog ngayon.  Matulog ng panghabang panahon.  Pagod na ako.  Pagod na pagod.

Ayaw ko ng makita pa.  Ang mga bagay-bagay sa aking paligid.  Ang mga bagay-bagay na nagbibigay ng kagulumihanan sa aking pag-iisip.

Maaari bang isara ang tenga?  Sa mga naririnig na hindi maganda? Nais ko lang ng katahimikan.  Kahit sandali lang.

Ayaw ko ng mag-isip.  Pakiwari ko ba’y ang aking utak ay natutunaw ng unti-unti.  Nais ko lang ang mag-pahinga.  Ako ba’y maaaring pag-bigyan?

Published by Ruth Medina-Ilasco

Romantic yet eccentric. Mother, photographer, filmmaker, writer, author, sister, friend, fangirl. I am saved by grace and I am in His loving arms.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: