Nakakabobong mga Pakiwari

Gusto ko lang matulog ngayon.  Matulog ng panghabang panahon.  Pagod na ako.  Pagod na pagod.

Ayaw ko ng makita pa.  Ang mga bagay-bagay sa aking paligid.  Ang mga bagay-bagay na nagbibigay ng kagulumihanan sa aking pag-iisip.

Maaari bang isara ang tenga?  Sa mga naririnig na hindi maganda? Nais ko lang ng katahimikan.  Kahit sandali lang.

Ayaw ko ng mag-isip.  Pakiwari ko ba’y ang aking utak ay natutunaw ng unti-unti.  Nais ko lang ang mag-pahinga.  Ako ba’y maaaring pag-bigyan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: