Nowhere To Go · Photography Portfolio

When vanity strikes. Lol. ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ Lost 25lbs already. Need to lose another 25 to go back to my pre-pregnancy weight. Another month or so should do it. ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜‰๐Ÿ‘ #selfie #vanity #postpregnancy #postpartum #whenvanitystrikes #mirrorshot #nolongerpreggy #instagood #instadaily #igers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s